Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+17,34 PLN
+1,84 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.39% 3.94% 6/9
3m 15.30% 19.79% 8/9
6m -20.71% -13.30% 8/8
12m -12.46% -8.38% 6/8
36m -22.81% -15.23% 6/7
YTD -19.77% -12.19% 8/8
max -3.79% -8.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Jacek Grel (od 01.2013)
 • data uruchomienia: 16.11.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 13,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 40% MSCI Turkey (MXTR) + 35% MSCI Austria (MXAT) +10% MSCI Czech Republic (MXCZ) + 10% MSCI Hungary (MXHU) + 5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz akcji lokujący co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Subfundusz jest regionalnym subfunduszem rynku europejskiego i lokuje co najmniej 66% swoich Aktywów w aktywa krajów regionu Środkowej i Wschodniej Europy (z wyjątkiem Rzeczypospolitej Polskiej). Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,81 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 6,00% od 4,45% do 6,00% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,11 od -0,13 do 0,06 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę