Arka Prestiż Akcji Polskich
Arka Prestiż SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,56 PLN
+0,17 %
wycena na dzień 18.04.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.68% -0.84% 2/63
3m -5.53% -8.58% 8/62
6m -0.37% -7.06% 4/62
12m 4.66% -1.92% 6/61
36m 15.77% 1.12% 5/53
YTD -2.37% -5.23% 6/62
max 49.11% 8.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Szymon Borawski-Reks (od 11.2010)
 • data uruchomienia: 16.11.2010 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 10 000 PLN
 • następna wpłata: 1 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 378,5 mln PLN (03.2018)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIG
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz akcji lokujący co najmniej 66% swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Subfundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w aktywa krajowe. Inwestycje Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 34% aktywów.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,11 od -0,00 do 1,93 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,55% od 1,45% do 5,68% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,21 do 0,31 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę