Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,61 PLN
+1,68 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.31% 3.94% 4/9
3m 18.70% 19.79% 6/9
6m -13.16% -13.30% 3/8
12m -6.42% -8.38% 2/8
36m -16.83% -15.23% 5/7
YTD -11.92% -12.19% 3/8
max -26.02% -6.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Bartosz Dębowski (od 02.2018)
 • data uruchomienia: 27.12.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 87,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 40% WIG + 25% MSCI Turkey (MXTR) + 15% MSCI Austria (MXAT) +7,5% MSCI Hungary (MXHU) + 7,5% MSCI Czech Republic (MXCZ) + 5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 66% do 100% aktywów lokowana jest w instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty z Polski, Austrii, Czech, Węgier, Turcji i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej lub pochodzące z innych niż wymienione Państw, jeżeli prowadzą istotną część swojej działalności na terenie wymienionych Państw. Max. 10% aktywów może być inwestowana w fundusze inwestycyjne. Max. 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,81 słaby
odchylenie standardowe 4,90% od 4,45% do 6,00% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,13 do 0,06 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę