Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu
Credit Agricole FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,18 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.11% 1.38% 20/35
3m 9.56% 9.97% 19/35
6m 1.64% 0.39% 11/35
12m 2.12% 0.68% 11/32
36m 6.23% -0.85% 7/30
YTD 2.12% 0.92% 11/35
max 164.36% 96.23% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Hołda (od 01.2016)
  Jakub Płotka (od 01.2016)
 • data uruchomienia: 05.05.2003 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 500 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 206,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 25% WIG + 75% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 35% środków funduszu będzie lokowane w papiery emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, do 30% inwestowane będzie w akcje i inne instrumenty o podobnym charakterze oraz nie więcej niż 25% w papiery dłużne o wysokiej wiarygodności (w tym listy zastawne), inne niż emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,60 od -0,00 do 2,06 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,40% od 0,80% do 2,94% niska zmienność
Sharpe'a 0,04 od -0,27 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę