Santander Zrównoważony
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,10 PLN
-0,33 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.37% -1.39% 7/16
3m -2.86% -2.78% 12/16
6m -3.72% -3.04% 12/16
12m 0.97% 0.03% 8/15
36m 8.58% 7.02% 5/13
YTD 0.67% 0.90% 11/16
max 150.91% 108.12% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Paweł Pisarczyk (od 12.2014)
  Adam Nowakowski (od 12.2018)
 • data uruchomienia: 02.04.1998 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 07.01.2002 r.
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 777,4 mln PLN (09.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 55% WIG + 45% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
 • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,41 od -0,00 do 1,22 dobry
odchylenie standardowe 2,01% od 1,71% do 3,17% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,07 od -0,17 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę