Santander Stabilnego Wzrostu
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,19 %
wycena na dzień 22.08.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.23% -1.68% 31/36
3m 0.35% 0.63% 22/36
6m -0.65% -0.64% 19/36
12m -0.41% -1.48% 16/36
36m 6.18% 3.15% 10/33
YTD 1.17% 1.13% 19/36
max 219.40% 173.31% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Hołda (od 01.2016)
  Bartosz Dębowski (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 25.11.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 830,5 mln PLN (07.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 33% WIG + 67% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
 • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna ma na celu osiągnięcie zysku wyższego od funduszy wierzycielskich, przy niższym poziomie ryzyka niż w funduszach zrównoważonych i akcyjnych. Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 60%) oraz od 0% do 35% aktywów, w zależności od oceny sytuacji na rynku, w akcje. Fundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% aktywów w papiery wartościowe podmiotów z siedzibą na terytorium RP.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,07 od -0,00 do 1,54 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,16% od 0,46% do 1,84% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,44 do 0,36 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę