Santander Stabilnego Wzrostu
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,10 PLN
-0,31 %
wycena na dzień 23.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.49% -2.14% 28/36
3m -1.31% -1.59% 15/36
6m 1.73% 0.75% 8/36
12m -1.31% -2.61% 15/36
36m 7.89% 3.79% 9/32
YTD 0.51% 0.17% 16/36
max 217.30% 170.71% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Hołda (od 01.2016)
  Bartosz Dębowski (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 25.11.1999 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 845,8 mln PLN (04.2019)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 33% WIG + 67% Merrill Lynch Polish Governments (G0PL)
 • polityka inwestycyjna: Strategia inwestycyjna ma na celu osiągnięcie zysku wyższego od funduszy wierzycielskich, przy niższym poziomie ryzyka niż w funduszach zrównoważonych i akcyjnych. Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe (nie mniej niż 60%) oraz od 0% do 35% aktywów, w zależności od oceny sytuacji na rynku, w akcje. Fundusz jest funduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% aktywów w papiery wartościowe podmiotów z siedzibą na terytorium RP.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,10 od -0,00 do 1,62 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,15% od 0,43% do 1,84% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,42 do 0,40 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę