Santander Akcji Polskich
Santander FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,20 PLN
+0,62 %
wycena na dzień 21.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.06% -0.87% 43/64
3m -6.34% -5.52% 48/64
6m -8.18% -6.43% 44/59
12m -2.56% -2.22% 37/56
36m 7.68% 1.18% 17/50
YTD -1.71% -0.64% 36/57
max 226.70% 153.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Szymon Borawski-Reks (od 08.2009)
  • data uruchomienia: 02.04.1998 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 742,2 mln PLN (09.2019)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu będzie lokowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostała część aktywów funduszu zostanie zainwestowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,11 od -0,00 do 2,36 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,47% od 2,75% do 5,31% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,37 do 0,24 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę