Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Amundi Stars Silver Age
Amundi Stars SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,94 PLN
+1,76 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.38% 1.52% 2/16
3m 13.59% 20.30% 13/15
max 11.86% -7.49% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Hubert Kmiecik (od 01.2020)
  Łukasz Śliwka (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 24.01.2020 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu CPR Silver Age. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty pochodne, waluty i depozyty bankowe. Fundusz źródłowy dąży do uzyskania ekspozycji w przedziale od 75% do 100% aktywów w akcje i podobne papiery wartościowe emitowane przez spółki europejskie z różnych sektorów, które mogą skorzystać na starzeniu się społeczeństw (leki, sprzęt medyczny, oszczędności itp.).

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę