Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Amundi Indeks MSCI EMU (w likwidacji)
Amundi Fundusze Indeksowe SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.97% 1.52% -/-
3m 19.54% 20.30% -/-
6m -14.06% -6.33% -/-
12m -7.20% -0.10% -/-
36m -0.56% 3.03% -/-
YTD -13.13% -6.08% -/-
max 6.64% 8.84% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Łukasz Śliwka (od 03.2017)
  Hubert Kmiecik (od 11.2017)
 • data uruchomienia: 23.11.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy, będący jednocześnie dniem publikacji wycen zagranicznych funduszy źródłowych
 • wartość aktywów netto: 0,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Amundi Index MSCI EMU. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe. Celem inwestycyjnym funduszu źródłowego jest replikowanie zmian indeksu MSCI EMU. Dokonuje tego poprzez bezpośrednie inwestycje w papiery wartościowe emitentów wchodzących w skład indeksu MSCI EMU, jak również może jednocześnie stosować syntetyczną replikację zmian indeksu, poprzez wykorzystanie kontraktów terminowych. Indeks MSCI EMU obejmuje akcje spółek z krajów należących do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,02 dobry
odchylenie standardowe 5,25% od 3,87% do 6,30% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,10 do 0,17 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę