Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Dochodowy Income and Growth
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,01 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 5.72%
3m -11.09%
6m -6.45%
YTD -8.46%
max -6.05%
Allianz Dochodowy Income and Growth

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 07.2019)
  Grzegorz Prażmo (od 07.2019)
 • data uruchomienia: 20.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 01.07.2019 r.
 • pierwsza wpłata: 50 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,7 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 90% (33,33% Merrill Lynch All US Convertibles Index (VXA0) Unhedged + 33,33% Merrill Lynch US High Yield Master II Index USD (H0A0) Unhedged + 33,33% Russell 1000 Growth Return Gross) + 10% WIBID ON
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Polityka funduszu źródłowego zakłada inwestycje w kombinację udziałowych i dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji wysokodochodowych. Alokacja jego inwestycji między poszczególne kategorie aktywów może znacząco różnić się w czasie, w zależności od oceny warunków gospodarczych i czynników rynkowych. Fundusz wypłaca uczestnikom bieżący dochód.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę