Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 18.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.27% 0.60% -/-
3m 0.90% 1.70% -/-
6m 1.65% 2.24% -/-
12m 2.86% 5.37% -/-
YTD 0.46% 1.01% -/-
max 2.39% 5.89% -/-
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 07.2018)
  Grzegorz Prażmo (od 07.2018)
 • data uruchomienia: 18.01.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 27.07.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 11,7 mln PLN (01.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 90% EURIBOR 3M + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Global Floating Rate Notes Plus. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w globalne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowej. Inwestycje na rynkach wschodzących mogą stanowić do 25% aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę