Allianz Structured Return
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 18.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.20%
3m 1.05%
6m 4.95%
12m 5.51%
YTD 0.53%
max 5.33%
Allianz Structured Return

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 12.2017)
  Grzegorz Prażmo (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 20.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 18.12.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1,1 mln PLN (01.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu alternatywne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu Allianz Structured Return wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Fundusz źródłowy stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę