Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Structured Return
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,28 PLN
-0,43 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.18%
3m -32.32%
6m -39.09%
12m -36.86%
YTD -39.34%
max -36.44%
Allianz Structured Return

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 12.2017)
  Grzegorz Prażmo (od 12.2017)
 • data uruchomienia: 20.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 18.12.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 51,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu alternatywne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego funduszu Allianz Structured Return wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Fundusz źródłowy stosuje politykę absolutnej stopy zwrotu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę