Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Artificial Intelligence
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,67 PLN
+1,84 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 23.47%
3m 21.25%
6m 22.59%
12m 35.42%
YTD 19.16%
max 39.44%
Allianz Artificial Intelligence

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 10.2017)
  Grzegorz Prażmo (od 10.2017)
 • data uruchomienia: 10.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 06.10.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 17,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 90% NASDAQ Composite Index + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę