Allianz Akcji Rynków Wschodzących
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,06 %
wycena na dzień 17.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.89% 4.32% 8/11
3m -3.53% -2.05% 11/11
6m 3.74% 6.10% 11/11
12m -7.66% 1.17% 11/11
YTD 8.49% 10.73% 11/11
max -13.20% 0.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 07.2017)
  Grzegorz Prażmo (od 07.2017)
 • data uruchomienia: 14.05.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 20.07.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,4 mln PLN (06.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 90% MSCI Emerging Markets Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Best Styles Emerging Markets Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 70% swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w kraju zaliczanym do rynków wschodzących lub w kraju uwzględnianym w wyliczaniu indeksu MSCI Emerging Markets Index, bądź też spółek, których przeważająca część sprzedaży i/lub zysków przypada na kraj zaliczany do rynków wschodzących.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę