Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Akcji Rynków Wschodzących
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,15 PLN
+2,61 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.63% 3.22% 9/12
3m -5.71% -6.03% 6/12
6m -8.57% -9.07% 4/11
12m -6.81% -4.86% 7/11
YTD -13.75% -14.06% 4/11
max -23.22% -9.13% -/-
Allianz Akcji Rynków Wschodzących

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 07.2017)
  Grzegorz Prażmo (od 07.2017)
 • data uruchomienia: 14.05.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 20.07.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 90% MSCI Emerging Markets Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Best Styles Emerging Markets Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 70% swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w kraju zaliczanym do rynków wschodzących lub w kraju uwzględnianym w wyliczaniu indeksu MSCI Emerging Markets Index, bądź też spółek, których przeważająca część sprzedaży i/lub zysków przypada na kraj zaliczany do rynków wschodzących.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę