Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz US Short Duration High Income Bond
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,25 PLN
+0,25 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.74% 1.94% 1/9
3m -7.19% -3.84% 9/9
6m -6.85% -3.10% 9/9
12m -5.09% -0.90% 9/9
36m -3.90% -0.17% 6/6
YTD -7.79% -3.68% 9/9
max -0.92% 4.33% -/-
Allianz US Short Duration High Income Bond

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 06.2016)
  Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
 • data uruchomienia: 20.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 7,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz US Short Duration High Income Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, których emitentami są spółki mające swoją siedzibę na terytorium USA, które w chwili nabycia stanowią inwestycje o wysokiej rentowności.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,89 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,32% od 0,27% do 2,63% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,12 do 0,95 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę