Allianz US Short Duration High Income Bond
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,13 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 17.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.51% 0.06% 9/9
3m 0.43% 1.29% 9/9
6m 1.79% 2.96% 8/9
12m 1.77% 1.89% 5/8
YTD 3.09% 3.54% 6/9
max 4.39% 5.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
  Artur Jusiński (od 06.2016)
 • data uruchomienia: 20.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 21,2 mln PLN (04.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz US Short Duration High Income Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, których emitentami są spółki mające swoją siedzibę na terytorium USA, które w chwili nabycia stanowią inwestycje o wysokiej rentowności.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę