Allianz Małych Spółek Europejskich
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,98 PLN
+0,79 %
wycena na dzień 17.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.33% -1.59% 13/14
3m 8.15% 5.20% 2/14
6m 9.33% 6.82% 3/14
12m -5.73% -5.06% 11/14
YTD 22.39% 15.35% 2/14
max 23.65% 19.95% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 06.2016)
  Grzegorz Prażmo (od 06.2016)
 • data uruchomienia: 18.01.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 30.06.2016 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 9,0 mln PLN (04.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 90% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Polityka inwestycyjna funduszu źródłowego ukierunkowana jest na długoterminowy wzrost kapitału przez inwestowanie aktywów na europejskich rynkach akcji, z koncentracją na spółkach o małej kapitalizacji.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę