Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.59% 1.85% -/-
3m -9.04% -5.09% -/-
6m -5.88% -2.54% -/-
12m -4.14% 0.43% -/-
36m -2.80% 0.76% -/-
YTD -7.27% -3.20% -/-
max 6.18% 6.38% -/-
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 03.2020)
 • data uruchomienia: 07.03.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 18,6 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 20% MSCI World Index + 55% Barclays Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged + 25% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które koncentrują się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na takim rynku, realizują politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladują indeksy rynków zorganizowanych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę