Allianz Akcji Azjatyckich
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,48 PLN
-0,45 %
wycena na dzień 21.06.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.31% 1.80% 3/8
3m 6.51% 4.08% 1/8
6m 17.02% 14.30% 3/8
12m 14.58% 17.29% 6/8
YTD 17.14% 13.98% 2/8
max -2.81% 7.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Grzegorz Prażmo (od 09.2015)
  Artur Jusiński (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 14.05.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.03.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,1 mln PLN (05.2017)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 90% MSCI AC Asia ex Japan Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Total Return Asian Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 2/3 swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w tych krajach.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę