Allianz Akcji Azjatyckich
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,11 %
wycena na dzień 23.05.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.33% 2.77% 3/8
3m 7.58% 4.60% 1/8
6m 12.87% 11.42% 3/8
12m 18.11% 19.68% 6/8
YTD 15.58% 12.38% 2/8
max -4.11% 5.64% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Grzegorz Prażmo (od 09.2015)
  Artur Jusiński (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 14.05.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.03.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,9 mln PLN (04.2017)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 90% MSCI AC Asia ex Japan Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Total Return Asian Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 2/3 swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w tych krajach.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę