Allianz Akcji Azjatyckich
Allianz SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,38 PLN
-0,40 %
wycena na dzień 19.01.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.64% 2.96% 3/8
3m -5.40% -2.12% 8/8
6m -2.22% 1.24% 8/8
12m 10.91% 14.17% 6/8
YTD 4.10% 3.08% 2/8
max -13.63% -3.10% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Grzegorz Prażmo (od 09.2015)
  Artur Jusiński (od 03.2016)
 • data uruchomienia: 14.05.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.03.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,1 mln PLN (12.2016)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 90% MSCI AC Asia ex Japan Total Return (Net) + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie (do 100% aktywów) w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Total Return Asian Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 2/3 swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub generujących znaczną część swych przychodów i/lub zysków w tych krajach.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę