Allianz Discovery FIZ seria A
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.01.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.09%
3m 0.05%
6m 0.63%
12m 2.07%
36m 3.63%
YTD 0.00%
max 14.36%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 12.10.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 31,7 mln PLN (12.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje do 100% środków w tytuły Allianz Discovery Europe Strategy Fund oraz Allianz Discovery Europe Opportunities Fund. Do 50% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować bezpośrednio w papiery wartościowe do 10% wartości aktywów. Fundusz źródłowy stosuje neutralną rynkowo strategię długich/krótkich pozycji na europejskim rynku akcji - inwestycje w kontrakty terminowe na akcje przy jednoczesnej sprzedaży pozycji przeciwnych w innych akcjach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,51% od 0,85% do 6,90% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,01 od -0,24 do 0,54 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę