Allianz Discovery FIZ seria A
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 27.03.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m -1.10%
3m 0.70%
6m -0.82%
12m -4.67%
36m 0.24%
YTD -0.68%
max 11.28%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Artur Jusiński (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 12.10.2011 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 43,9 mln PLN (02.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje do 100% środków w tytuły Allianz Discovery Europe Strategy Fund. Do 50% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować bezpośrednio w papiery wartościowe do 10% wartości aktywów. Fundusz źródłowy stosuje neutralną rynkowo strategię długich/krótkich pozycji na europejskim rynku akcji - inwestycje w kontrakty terminowe na akcje przy jednoczesnej sprzedaży pozycji przeciwnych w innych akcjach.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,54% - -
Sharpe'a -0,09 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę