Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,11 PLN
-0,07 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.92% 1.46% 18/25
3m 2.47% 2.14% 9/25
6m 3.83% 3.80% 11/25
12m 5.28% 6.60% 19/23
36m 9.20% 12.12% 20/21
YTD 4.07% 3.81% 10/25
max 42.20% 49.43% -/-
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Marek Kuczalski (od 03.2011)
  Kamil Artyszuk (od 03.2020)
 • data uruchomienia: 16.12.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 14.03.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 112,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
 • polityka inwestycyjna: Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 70% wartości lokat stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,64 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,51% od 0,34% do 1,37% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,27 od 0,11 do 0,62 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę