Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Aktywnej Alokacji D
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-1,82 PLN
-1,58 %
wycena na dzień 27.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.77% 3.48% -/-
3m 2.53% -4.01% -/-
6m 0.19% -9.80% -/-
12m 1.90% -8.84% -/-
36m -4.17% -19.17% -/-
YTD -0.71% -9.94% -/-
max 1.27% -17.58% -/-
Allianz Aktywnej Alokacji D

Oceny Analiz Online

Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Marek Kuczalski (od 06.2017)
  Michał Staszak (od 06.2019)
  Kamil Artyszuk (od 03.2020)
  Adam Łukojć (od 03.2020)
 • data uruchomienia: 08.10.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 118,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 12M
 • polityka inwestycyjna: Od 0 do 80% aktywów subfunduszu inwestowana jest w papiery udziałowe przeważnie największych, charakteryzujących się dużą płynnością spółek. Ponadto aktywa subfunduszu inwestowane są także w dłużne papiery wartościowe, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub NBP. Polityka inwestycyjna subfunduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę