Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+0,15 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.97% 4.31% 3/9
3m 5.74% -0.51% 2/9
6m 1.78% -7.09% 2/9
12m 1.24% -7.49% 4/9
36m -9.95% -17.35% 4/9
YTD 0.91% -8.06% 2/9
max -4.30% -2.62% -/-
Allianz Aktywnej Alokacji

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Marek Kuczalski (od 06.2017)
  Michał Staszak (od 06.2019)
  Kamil Artyszuk (od 03.2020)
  Adam Łukojć (od 03.2020)
 • data uruchomienia: 16.12.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 123,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 100% WIBID 12M
 • polityka inwestycyjna: Od 0 do 80% aktywów subfunduszu inwestowana jest w papiery udziałowe przeważnie największych, charakteryzujących się dużą płynnością spółek. Ponadto aktywa subfunduszu inwestowane są także w dłużne papiery wartościowe, emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub NBP. Polityka inwestycyjna subfunduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,73 od -0,00 do 1,03 dobry
odchylenie standardowe 3,64% od 2,13% do 4,92% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,26 do -0,10 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę