Allianz Akcji
Allianz FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,25 PLN
+0,83 %
wycena na dzień 28.03.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.49% -0.67% 54/63
3m 9.16% 10.73% 47/62
6m 14.99% 16.82% 41/61
12m 12.35% 18.80% 53/59
36m -5.18% 8.20% 47/54
YTD 8.23% 9.84% 49/62
max 49.41% 110.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
 • zarządzający: Paweł Małyska (od 01.2015)
  Adam Łukojć (od 03.2017)
 • data uruchomienia: 28.01.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 200 PLN
 • następna wpłata: 50 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 283,5 mln PLN (02.2017)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 95% WIG + 5% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Pozostałą część lokat funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,83 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,41% od 1,46% do 5,15% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,11 od -0,13 do 0,41 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę