Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,13 PLN
+1,91 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.39%
3m 23.49%
6m -33.27%
12m -31.29%
YTD -32.56%
max -30.60%
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 01.2018)
  Krzysztof Bednarczyk (od 01.2018)
  Tomasz Karsznia (od 01.2018)
  Łukasz Siwek (od 01.2018)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 18.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 2,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Ameryka Łacińska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których głównym typem lokat są instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej.

Zobacz także

↑ na górę