Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Europejskich
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+1,37 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.37% 3.01% 11/16
3m 16.33% 19.49% 11/15
6m -10.25% -6.92% 6/13
12m -3.10% -0.07% 5/13
YTD -9.78% -6.49% 6/13
max 3.30% -2.64% -/-
MetLife Akcji Europejskich

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 01.2018)
  Krzysztof Bednarczyk (od 01.2018)
  Tomasz Karsznia (od 01.2018)
  Łukasz Siwek (od 01.2018)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 18.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 4,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których głównym typem lokat są instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie.

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę