Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Multistrategia
MetLife FIO Parasol Krajowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,21 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.64%
3m 6.78%
6m -7.71%
12m -6.80%
YTD -7.53%
max -5.50%
MetLife Multistrategia

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 01.2018)
  Krzysztof Bednarczyk (od 01.2018)
  Tomasz Karsznia (od 01.2018)
  Łukasz Siwek (od 01.2018)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 18.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, inwestujących w sposób umożliwiający osiąganie pozytywnych stóp zwrotu nawet w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych. Fundusze źrółowe mogą skupiać się na jednej klasie aktywów (akcje, obligacje, waluty, instrumenty pochodne), mieć charakter mieszany lub stosować tzw. strategie alternatywne, opierające się na zabezpieczających się wzajemnie inwestycjach w wiele klas aktywów.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę