Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Globalnych Innowacji
MetLife FIO Parasol Krajowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,14 PLN
+1,20 %
wycena na dzień 30.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.77% 2.98% -/-
3m 22.57% 19.75% -/-
6m 2.69% -1.62% -/-
12m 12.65% 3.97% -/-
YTD 2.69% -1.62% -/-
max 18.40% 1.18% -/-
MetLife Globalnych Innowacji

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 01.2018)
  Krzysztof Bednarczyk (od 01.2018)
  Tomasz Karsznia (od 01.2018)
  Łukasz Siwek (od 01.2018)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 18.01.2018 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 10,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, inwestujących w instrumenty udziałowe spółek działających w obszarach innowacyjnych, m.in. w sektorach IT, medycyny, biotechnologii, telekomunikacji, alternatywnych źródeł energii. Fundusz nie ma narzuconych alokacji sektorowych, może inwestować poprzez inne fundusze, w akcje wszystkich spółek, które są innowacyjne w zakresie sprzedawanych przez siebie produktów lub sposobu prowadzenia działalności.

Pozostałe jednostki funduszu

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę