Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
MetLife FIO Parasol Krajowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,09 PLN
+1,04 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.09% 1.83% 2/9
3m 20.25% 18.57% 2/9
6m -18.13% -13.07% 6/8
12m -16.87% -8.86% 8/8
YTD -17.35% -12.47% 6/8
max -27.57% -19.70% -/-
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 01.2018)
  Krzysztof Bednarczyk (od 01.2018)
  Tomasz Karsznia (od 01.2018)
  Łukasz Siwek (od 01.2018)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 31.08.2005 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 17.01.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 40,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 40% CECE + 20% PX + 15% ISE30 + 10% RDX + 10% WIBID 1M + 5% WIG20
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Średnio 10% aktywów stanowią krótkoterminowe papiery dłużne.

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę