Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Amerykańskich
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,16 PLN
+1,26 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.70% 0.94% 9/12
3m 20.25% 26.14% 10/11
6m -9.54% -2.63% 7/9
12m -8.43% 4.01% 7/9
36m -0.63% 14.43% 6/7
YTD -9.34% -2.41% 7/9
max 60.08% 95.43% -/-
MetLife Akcji Amerykańskich

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 15.12.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 25,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa następujących funduszy: Franklin US Opportunities Fund, Franklin US Equity Fund, BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund, BlackRock US Basic Value Fund, America Fund, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, U.S. Value Fund oraz Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. do 20% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,28 słaby
odchylenie standardowe 4,34% od 4,34% do 9,05% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a -0,01 od -0,02 do 0,11 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę