Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Małych Spółek
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,13 PLN
-1,37 %
wycena na dzień 30.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.23% 5.34% 14/24
3m 31.46% 30.55% 10/24
6m 18.63% 3.40% 3/24
12m 17.00% 3.92% 5/23
36m -7.69% -13.21% 5/20
YTD 18.63% 3.40% 3/24
max 13.73% 22.91% -/-
MetLife Akcji Małych Spółek

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 15.12.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 27,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% sWIG80 + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 66% aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Środki lokowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić papiery dłużne i depozyty bankowe. Wartość lokat zagranicznych nie może przekroczyć 20%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,28 od -0,00 do 2,31 dobry
odchylenie standardowe 5,35% od 3,94% do 7,04% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,26 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę