Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Nowa Europa
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+2,32 %
wycena na dzień 03.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.47% 6.01% 2/9
3m -9.56% -6.95% 7/9
6m -15.78% -11.23% 6/8
12m -13.46% -5.92% 7/8
36m -24.94% -17.00% 7/7
YTD -19.27% -14.04% 6/8
max 6.95% 65.26% -/-
MetLife Akcji Nowa Europa

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 17.11.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 30,8 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 56% CECE + 22% RDX + 22% ISE30
 • polityka inwestycyjna: Min. 66% aktywów funduszu stanowią instrumenty udziałowe, a udział papierów dłużnych nie przekracza 34%. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Rosji i Turcji. Fundusz może zainwestować do 50% aktywów na rynkach nie wchodzących w skład indeksu CECE.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,77 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 5,47% od 4,34% do 5,95% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,16 od -0,16 do 0,03 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę