Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Aktywnej Alokacji
MetLife FIO Parasol Krajowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+1,53 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.96% 3.31% 3/9
3m 24.09% 18.19% 2/9
6m 9.97% -4.60% 1/9
12m 6.24% -6.07% 2/9
36m -7.99% -13.59% 4/9
YTD 12.50% -4.07% 1/9
max -12.02% -26.91% -/-
MetLife Aktywnej Alokacji

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 18.06.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 18.10.2007 r.
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 13,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIBID 1M + 35% WIG20 + 15% mWIG40
 • polityka inwestycyjna: Od 20% do 80% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje. Pozostałe aktywa są inwestowane w dłużne papiery wartościowe. Do 10% aktywów może być lokowane w aktywa inne niż akcje, papiery wartościowe o stałym dochodzie i depozyty bankowe utrzymywane dla celów zarządzania płynnością. Max. 30% aktywów może być inwestowane w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od -0,00 do 0,82 słaby
odchylenie standardowe 3,87% od 2,14% do 4,96% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,09 od -0,24 do -0,06 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę