Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Polskich
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.33% 10.15% 27/59
3m 10.33% -1.66% 3/59
6m 6.39% -6.76% 4/59
12m -0.35% -8.72% 9/58
36m -16.40% -21.60% 13/50
YTD 2.91% -9.26% 5/59
max -43.17% -16.53% -/-
MetLife Akcji Polskich

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 12,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 50% WIG20 + 40% mWIG40 + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje polskich spółek. Minimum 66% aktywów stanowić będą akcje polskich spółek dopuszczone do publicznego obrotu, inwestycje w akcje zagraniczne nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów, a dłużne papiery wartościowe stanowić mogą najwyżej 34% wartości portfela.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,32 od -0,00 do 1,95 dobry
odchylenie standardowe 4,74% od 3,68% do 7,75% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,13 od -0,33 do 0,12 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę