Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Obligacji Plus
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,11 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.80% 1.65% 16/19
3m 2.13% 0.72% 1/19
6m 3.68% 1.76% 1/18
12m 4.91% 3.61% 7/18
36m 8.97% 8.81% 10/17
YTD 3.62% 1.73% 1/19
max 78.11% 87.81% -/-
MetLife Obligacji Plus

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 78,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Wartość inwestycji w obligacje będzie nie mniejsza niż 66% wartości aktywów funduszu. Do 34% aktywów może być lokowane w krótkoterminowe PW i gotówkę). Min. 40% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Wartość lokat w obligacje podmiotów z siedzibę za granicą lub zagraniczne prawa majątkowe nie może przekraczać 30%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,46 słaby
odchylenie standardowe 0,56% od 0,31% do 1,15% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,19 od -0,25 do 0,46 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę