Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,06 PLN
-0,73 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.77% 8.36% 4/12
3m -9.49% -6.22% 11/12
6m -11.45% -7.41% 10/11
12m -7.34% -3.82% 11/11
36m -7.87% -5.41% 5/8
YTD -17.26% -12.78% 11/11
max -17.67% -3.56% -/-
MetLife Akcji Rynków Wschodzących

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 16,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, BlackRock Global Funds, Fidelity Funds, First State Investments oraz Vanguard Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi tych funduszy, ich aktywa lokowane są w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę bądź prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw zaliczanych do kategorii rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,01 słaby
odchylenie standardowe 4,95% od 4,02% do 5,32% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,07 od -0,10 do 0,05 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę