MetLife Akcji Rynków Wschodzących
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,33 %
wycena na dzień 18.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.00% -0.19% 4/11
3m -3.08% -2.08% 10/11
6m -2.45% -4.17% 1/11
12m 8.81% 6.34% 2/11
36m 9.33% 7.25% 4/8
YTD 10.92% 8.32% 2/11
max -8.23% 3.20% -/-
Reklama

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 24,5 mln PLN (09.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, BlackRock Global Funds, Fidelity Funds, First State Investments oraz Vanguard Funds. Zgodnie z prospektami informacyjnymi tych funduszy, ich aktywa lokowane są w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę bądź prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw zaliczanych do kategorii rynków wschodzących.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od -0,00 do 1,35 dobry
odchylenie standardowe 3,35% od 2,46% do 3,93% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,00 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę