Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,18 PLN
+1,42 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.83% 5.26% 2/5
3m 27.85% 20.20% 1/5
6m 0.80% -4.03% 1/5
12m 4.71% -0.35% 1/5
36m 3.18% 2.23% 3/5
YTD 1.20% -3.76% 2/5
max 27.21% 24.47% -/-
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 33,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy z oferty PineBridge Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Invesco Funds, Robeco Capital Growth Funds oraz JPMorgan Funds. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Aktywa tych funduszy są lokowane w zdywersyfikowany portfel instrumentów udziałowych spółek mających swoją siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na rynkach państw azjatyckich.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,16 od -0,00 do 0,38 słaby
odchylenie standardowe 4,97% od 4,20% do 4,97% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,00 od -0,11 do 0,05 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę