Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Średnich Spółek
MetLife FIO Parasol Krajowy PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,03 PLN
-0,37 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.45% 10.41% 20/24
3m 12.36% 3.80% 3/24
6m 13.31% 4.05% 5/24
12m 10.97% 5.65% 6/23
36m -27.51% -14.50% 16/18
YTD 9.62% 1.92% 5/24
max -19.34% 9.96% -/-
MetLife Akcji Średnich Spółek

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 14.11.2006 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 55,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% mWIG40 + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 55% lokat funduszu stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Łączna wartość wszystkich akcji w portfelu funduszu wynosi nie mniej niż 70% wartości jego aktywów. Pozostałą cześć aktywów stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne oraz gotówka.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 2,28 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 5,63% od 4,04% do 6,83% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a -0,17 od -0,28 do 0,16 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę