Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Obligacji Skarbowych
MetLife FIO Parasol Krajowy PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 30.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.04% -0.05% 13/25
3m 1.76% 2.88% 23/25
6m 1.86% 3.97% 24/25
12m 3.26% 5.87% 23/23
36m 7.45% 12.36% 21/21
YTD 1.86% 3.97% 24/25
max 123.21% 116.70% -/-
MetLife Obligacji Skarbowych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 18.06.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 92,9 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe. Co najmniej 67% wartości aktywów stanowią obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. Do 33% aktywów może być lokowane w papiery dłużne emitowane przez inne podmioty oraz w gotówkę. Wartość lokat w obligacje zagraniczne nie może przekraczać 30%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,60 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 0,53% od 0,34% do 1,37% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,17 od 0,14 do 0,60 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę