Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Stabilnego Wzrostu
MetLife FIO Parasol Krajowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,12 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.17% 2.94% 29/35
3m 2.94% 1.39% 8/35
6m -1.32% -1.24% 18/35
12m 0.24% 0.49% 19/32
36m -2.20% -3.09% 13/29
YTD -0.96% -1.46% 15/35
max 63.49% 70.23% -/-
MetLife Stabilnego Wzrostu

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
  Tomasz Karsznia (od 08.2014)
  Łukasz Siwek (od 05.2016)
  Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
  Izabela Owczarek (od 01.2019)
 • data uruchomienia: 18.06.2004 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 500 PLN
 • następna wpłata: 250 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 53,1 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 60% FTSE PGBI + 21% WIG20 + 9% mWIG40 + 10% WIBID 1M
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje średnio 30% aktywów w akcje oraz średnio 70% w dłużne papiery wartościowe. Minimalny udział papierów emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa wynosi 30%. Maksymalny udział akcji w aktywach wynosi 40%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,22 od -0,00 do 1,99 dobry
odchylenie standardowe 1,49% od 0,78% do 3,94% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,15 od -0,49 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę