Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGRO Global Markets
AGRO FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,88 PLN
-0,85 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.78% 1.29% 15/15
max 2.21% 3.27% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
 • zarządzający: Adam Gospodarek (od 03.2020)
 • data uruchomienia: 11.03.2020 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 3,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Środki lokowane są głównie na rynku amerykańskim w USD. Od 0% do 100% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, oraz w depozyty. Fundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę