Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGRO Obligacji
AGRO FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,02 PLN
+0,02 %
wycena na dzień 01.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.63% 0.66% 23/45
3m -0.17% -0.05% 26/45
6m -0.33% -0.01% 34/45
12m 0.97% 0.94% 30/45
36m 7.16% 3.72% 11/42
YTD -0.36% -0.03% 33/45
max 7.15% 4.30% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.
 • zarządzający: Adam Gospodarek (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 10.04.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 0,7 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty dłużne, w tym obligacje i bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 50% aktywów. Depozyty bankowe stanowią nie więcej niż 34%. Do 10% aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty udziałowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,90 od -0,00 do 3,47 słaby
odchylenie standardowe 0,43% od 0,09% do 0,99% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,18 od -0,87 do 0,89 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę