Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO PLUS FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,03 %
wycena na dzień 02.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.79% 0.66% 13/45
3m 0.22% -0.05% 16/45
6m 0.83% -0.01% 13/45
12m 1.74% 0.94% 18/45
YTD 0.65% -0.03% 13/45
max 3.15% 2.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Mariusz Jagodziński (od 01.2020)
  Zbigniew Kowalczyk (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 18.02.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 20.06.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 27,2 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowanych jest w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty. Co najmniej 40% środków inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę