Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 26.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.92% 8.69% 24/24
3m -12.56% -2.23% 24/24
6m -7.62% 1.04% 20/24
12m -9.69% 2.14% 21/23
YTD -11.98% -1.70% 21/24
max -17.85% -6.70% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Wojciech Juroszek (od 06.2018)
  Mariusz Jagodziński (od 01.2020)
 • data uruchomienia: 09.07.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 20.06.2018 r.
 • pierwsza wpłata: 100 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
 • wartość aktywów netto: 5,5 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji polskich
 • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID O/N
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 34% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę