Arionn Mezzanine FIZ AN
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.03.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.36%
3m 1.04%
6m 1.41%
12m 2.99%
YTD 0.72%
max 2.99%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Arionn Investment Sp. z o.o. (od 03.2017)
 • data uruchomienia: 14.08.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 16.03.2017 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 5,3 mln PLN (02.2018)
 • segment: aktywów niepublicznych
 • grupa: aktywów niepublicznych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Polityka funduszu nie zakłada koncentracji lokat w określone sektory gospodarki, ani branże, koncentrując się jednak na dłużnych instrumentach finansowych wyemitowanych na krajowym rynku, które mogą służyć spełnieniu krótko- i długoterminowych potrzeb emitenta, takich jak finansowanie projektowe, finansowanie transakcji przejęć innych podmiotów czy wykup menedżerski.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę