Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.03.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.50%
3m 2.97%
6m 6.08%
12m 12.97%
YTD 1.77%
max 12.97%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Dobrowolski (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 02.01.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 256,8 mln PLN (02.2018)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe firm charakteryzujących się ponadprzeciętnymi perspektywami i innowacyjnością na tle rynku. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty, inne fundusze inwestycyjne, depozyty bankowe. Dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę