Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 17.11.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.57%
3m 3.32%
6m 7.61%
max 9.43%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Rafał Dobrowolski (od 01.2017)
 • data uruchomienia: 02.01.2017 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy w każdym kwartale kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 212,5 mln PLN (10.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe firm charakteryzujących się ponadprzeciętnymi perspektywami i innowacyjnością na tle rynku. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty, inne fundusze inwestycyjne, depozyty bankowe. Dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę