Tar Heel Capital Globalnej Innowacji FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.01.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.17%
3m 2.01%
6m 6.93%
12m 11.00%
YTD 0.00%
max 11.00%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Rafał Dobrowolski (od 01.2017)
  • data uruchomienia: 02.01.2017 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: -
  • następna wpłata: -
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: ostatni dzień giełdowy w każdym miesiącu kalendarzowym
  • wartość aktywów netto: 224,7 mln PLN (12.2017)
  • segment: absolutnej stopy zwrotu
  • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz wykorzystuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe firm charakteryzujących się ponadprzeciętnymi perspektywami i innowacyjnością na tle rynku. Każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty, inne fundusze inwestycyjne, depozyty bankowe. Dokonuje lokat zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę