Sniper FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 22.09.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.47%
3m -1.68%
6m -3.75%
12m 17.78%
YTD 2.00%
max 28.42%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Kamil Gaworecki (od 06.2016)
 • data uruchomienia: 10.06.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 19,0 mln PLN (08.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje politykę zorientowaną na osiąganie zysku przy wykorzystaniu okazji inwestycyjnych wynikających z aktualnych warunków rynkowych. Lokuje aktywa w papiery wartościowe, wierzytelności, udziały w sp. z o.o., instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę