Alfa FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 19.01.2018

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.75%
3m 1.08%
6m 1.70%
12m 3.18%
YTD 0.00%
max 2.18%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Marcin Bogusz (od 04.2017)
 • data uruchomienia: 18.04.2016 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień roboczy w każdym miesiącu kalendarzowym
 • wartość aktywów netto: 5,2 mln PLN (12.2017)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje politykę zorientowaną na osiąganie zysku przy wykorzystaniu okazji inwestycyjnych wynikających z aktualnych warunków rynkowych. W zakresie portfela akcyjnego inwestuje w akcje wybranych spółek ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej oraz z Polski, które są liderami wzrostu w swoich kategoriach. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe oraz odpowiednio redukuje ryzyko rynkowe transakcjami zabezpieczającymi.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę