AGIO Market Neutral FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.08.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.10% -0.20% 17/37
3m 0.17% 0.50% 23/36
6m 1.58% 2.06% 25/36
12m 3.31% 6.21% 30/36
YTD 3.19% 5.49% 29/36
max 2.27% 2.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 23.07.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 04.05.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 9,4 mln PLN (07.2017)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AgioFunds TFI. Certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. Celem funduszu jest wypracowanie zysków przy zachowaniu jak najmniejszej zmienności.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę