AGIO Market Neutral FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 20.10.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.06% -0.47% 8/37
3m -0.36% -0.12% 24/37
6m 0.48% 1.46% 28/36
12m 2.96% 6.65% 29/36
YTD 2.91% 5.68% 28/36
max 2.00% 2.36% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 23.07.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 04.05.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 8,8 mln PLN (09.2017)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AgioFunds TFI. Certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. Celem funduszu jest wypracowanie zysków przy zachowaniu jak najmniejszej zmienności.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę