AGIO Market Neutral FIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 24.04.2017

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.04% 0.45% 34/36
3m 1.68% 3.14% 29/36
6m 2.47% 5.14% 30/36
12m 2.96% 5.95% 31/35
YTD 2.42% 4.46% 31/36
max 1.51% 1.18% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 23.07.2013 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 04.05.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: pierwszy dzień roboczy miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 10,0 mln PLN (03.2017)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez AgioFunds TFI. Certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. Celem funduszu jest wypracowanie zysków przy zachowaniu jak najmniejszej zmienności.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę