AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 22.02.2017

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.09%
3m 0.77%
6m 2.57%
12m 4.82%
YTD 0.09%
max 7.14%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 06.02.2015 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 234,1 mln PLN (01.2017)
 • segment: sekurytyzacyjne
 • grupa: sekurytyzacyjne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów funduszu jest inwestowane w wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Pozostałe środki są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę