IFM Globalnych Szans FIZ
- PLN
Strzalka_bez_zmian-01
- PLN
- %

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
max 0.00% 6.36% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający:
 • data uruchomienia: 09.06.2014 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: piąty dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego
 • wartość aktywów netto: 8,1 mln PLN (12.2017)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 3% w skali roku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne krajowych funduszy inwestycyjnych oraz w tytuły funduszy zagranicznych.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę